قوانین فودیلا

با توجه به سیستم سفارش آنلاین سامانه فودیلا ٬ قوانینی برای آن در نظر گرفته شده که در ادامه به بیان آنها خواهیم پرداخت :

۱- فودیلا یک سامانه سفارش آنلاین است و نظر به هماهنگی که با رستورانهای طرف قرارداد بوجود آمده امکان برگشت غذا بعد از سفارش وجود ندارد. پس خواهشمندیم که در انتخاب غذای سفارشی خود دقت لازم را مبذول فرمایید

۲ – قیمت های ارائه شده در فودیلا دقیقا منطبق با قیمت های اعلام شده در رستوران ها بوده و هرگونه مغایرت در این مورد از طرف فودیلا قابل پیگیری خواهد بود

۳- مسئولیت هرگونه نقص در کیفیت غذای تحویل داده شده که ناشی از حمل نامناسب نباشد٬ بعهده رستوران سفارش گیرنده بوده و فودیلا در این موارد ٬ به رستوران خاطی در راستای افزایش بهبود کیفیت غذا تذکر های مقتضی را خواهد داد

۴- نقص های موجود در سیستم حمل و نقل غذا از جمله سرد شدن غذا ٬ به هم ریختگی غذا که ناشی از تکان های شدید است ٬ برخورد نامناسب پیک فودیلا و یا عدم تطابق موارد سفارشی کاربر با موارد تحویل داده شده توسط پیک به عهده فودیلا  میباشد. ازین رو از کاربران گرامی تقاضا داریم که هرگونه نقص ازین قبیل را سریعا گزارش نمایند تا هرچه زودتر در جهت رفع آنها بکوشیم

۵- هزینه ارسال پیک در رستورانهای مختلف متفاوت است. برخی از رستورانها هزینه ارسال برای مشتریان را خود متقبل میشوند و برخی هم هزینه پیک را به عهده مشتری میگذارند که با تعرفه فودیلا هزینه پیک محاسبه میگردد. هزینه ارسال غذا با تعرفه فودیلا  فقط و تنها فقط وابسته به فاصله میان سفارش دهنده و رستوران مورد نظر میباشد. نحوه محاسبه کرایه پیک بدین صورت است  که به ازای هر سرویس ارسال ٬ یک مبلغ پایه را به عنوان ورودی در نظر میگیرد (۱۰۰۰ تومان ) و به ازای هر کیلومتر پیموده شده از مبدا (رستوران) تا مقصد (مشتری) یک میزان ثابت (۸۰۰ تومان ) به کرایه اضافه میگردد. در نتیجه هزینه کامل پیک از جمع این دو عدد حاصل خواهد شد.

۶- سفارش از چند رستوران نیز بدین صورت است که هزینه ارسال به ازای هر رستوران ۸۰ درصد کاهش یافته و به مبلغ کل کرایه اضافه میگردد.

۷- فودی بن هایی که بابت هر خرید به شما تعلق میگیرد قابلیت تخفیف را تنها در خرید بعدی میسر میسازد و در خرید بعدی شما با استفاده کردن از فودی بن خود توانایی اعمال تخفیف بر روی سفارش جدید را خواهید داشت