پروفایل شما
سبد خرید شما
خالی کردن سبد خرید
مجموع سفارشتومان
مجموع مالیاتتومان

تعداد فودی بن سفارشعدد

آیس پک

زمان سرویس دهی۱۷:۰۰ عصر تا ۲۳:۴۵ شب

تعرفه پیک : برعهده مشتری

قم - سالاریه - میدان میثم آیس پک

آیس پک کوچک | آیس پک

شکلات

5000 تومان

نسکافه

5000 تومان

کارامل

5000 تومان

قهوه

5000 تومان

پسته

5000 تومان

گردو

5000 تومان

توت فرنگی

5000 تومان

موز

5000 تومان

شاتوت

5000 تومان

طالبی

5000 تومان

آناناس

5000 تومان

انبه

5000 تومان

فندق

5000 تومان

معجون

5000 تومان
آیس پک متوسط | آیس پک

شکلات

6000 تومان

نسکافه

6000 تومان

کارامل

6000 تومان

قهوه

6000 تومان

پسته

6000 تومان

گردو

6000 تومان

توت فرنگی

6000 تومان

موز

6000 تومان

شاتوت

6000 تومان

طالبی

6000 تومان

آناناس

6000 تومان

انبه

6000 تومان

فندق

6000 تومان

معجون

6000 تومان
آیس پک بزرگ | آیس پک

شکلات

9000 تومان

نسکافه

9000 تومان

کارامل

9000 تومان

قهوه

9000 تومان

پسته

9000 تومان

گردو

9000 تومان

توت فرنگی

9000 تومان

موز

9000 تومان

شاتوت

9000 تومان

طالبی

9000 تومان

آناناس

9000 تومان

انبه

9000 تومان

فندق

9000 تومان

معجون

9000 تومان
آیس پک ویژه کوچک | آیس پک

شکلات

5500 تومان

نسکافه

5500 تومان

کارامل

5500 تومان

قهوه

5500 تومان

پسته

5500 تومان

گردو

5500 تومان

توت فرنگی

5500 تومان

موز

5500 تومان

شاتوت

5500 تومان

طالبی

5500 تومان

آناناس

5500 تومان

انبه

5500 تومان

فندق

5500 تومان

معجون

5500 تومان
آیس پک ویژه متوسط | آیس پک

شکلات

6500 تومان

نسکافه

6500 تومان

کارامل

6500 تومان

قهوه

6500 تومان

پسته

6500 تومان

گردو

6500 تومان

توت فرنگی

6500 تومان

موز

6500 تومان

شاتوت

6500 تومان

طالبی

6500 تومان

آناناس

6500 تومان

انبه

6500 تومان

فندق

6500 تومان

معجون

6500 تومان
آیس پک ویژه بزرگ | آیس پک

شکلات

9500 تومان

نسکافه

9500 تومان

کارامل

9500 تومان

قهوه

9500 تومان

پسته

9500 تومان

گردو

9500 تومان

توت فرنگی

9500 تومان

موز

9500 تومان

شاتوت

9500 تومان

طالبی

9500 تومان

آناناس

9500 تومان

انبه

9500 تومان

فندق

9500 تومان

معجون

9500 تومان
میکس | آیس پک

میکس متوسط

6500 تومان

میکس بزرگ

9500 تومان

میکس متوسط ویژه

7000 تومان

میکس بزرگ ویژه

10000 تومان
بستنی سنتی | آیس پک

کوچک

4500 تومان

متوسط

5500 تومان

بزرگ

8000 تومان
ذرت مکزیکی | آیس پک

ذرت مکزیکی متوسط

4000 تومان

ذرت مکزیکی بزرگ

6000 تومان