پروفایل شما
سبد خرید شما
خالی کردن سبد خرید
مجموع سفارشتومان
مجموع مالیاتتومان

تعداد فودی بن سفارشعدد

اکبر جوجه حافظ

زمان سرویس دهیظهر : ۱۲:۰۰ تا ۱۶:۰۰ شب ۱۸:۳۰ تا ۲۳:۰۰

تعرفه پیک : برعهده مشتری

قم - شهرک قدس - نبش چمران شمالی اکبر جوجه حافظ

چلوکباب ها | اکبر جوجه حافظ

اکبرجوجه

15000 تومان
خوراک ها | اکبر جوجه حافظ

خوراک اکبرجوجه

11000 تومان
پیش غذا | اکبر جوجه حافظ

زیتون پرورده

2000 تومان

سالاد فصل

2000 تومان

ماست موسیر

1000 تومان
نوشیدنی | اکبر جوجه حافظ

دوغ لیوانی

1000 تومان

دوغ خانواده

3500 تومان

دلستر خانواده

3000 تومان

دلستر

2000 تومان

میراندا قوطی

1500 تومان

کوکا قوطی

1500 تومان

کوکا خانواده

2500 تومان