پروفایل شما
سبد خرید شما
خالی کردن سبد خرید
مجموع سفارشتومان
مجموع مالیاتتومان

تعداد فودی بن سفارشعدد

اکبر جوجه حافظ

زمان سرویس دهیظهر : ۱۲:۰۰ تا ۱۶:۰۰ شب ۱۸:۳۰ تا ۲۳:۰۰

تعرفه پیک : برعهده مشتری

قم - شهرک قدس - نبش چمران شمالی اکبر جوجه حافظ

چلوکباب ها | اکبر جوجه حافظ

اکبرجوجه

13000 تومان
خوراک ها | اکبر جوجه حافظ

خوراک اکبرجوجه

10000 تومان
پیش غذا | اکبر جوجه حافظ

زیتون پرورده

2000 تومان

سالاد فصل

2000 تومان

ماست موسیر

1000 تومان
نوشیدنی | اکبر جوجه حافظ

دوغ لیوانی

1000 تومان

دوغ خانواده (محلی)

3500 تومان

دلستر خانواده

2500 تومان

دلستر

1500 تومان

کوکا خانواده

2500 تومان

میراندا قوطی

1500 تومان

کوکا قوطی

1500 تومان

کوکا خانواده

2500 تومان