پروفایل شما
سبد خرید شما
خالی کردن سبد خرید
مجموع سفارشتومان
مجموع مالیاتتومان

تعداد فودی بن سفارشعدد

فست فود توپولی

زمان سرویس دهیاز ۱۲ ظهر تا ۲۴ شب

تعرفه پیک : برعهده مشتری

قم - بلوار امین - نبش کوچه ۴۳ فست فود توپولی

پیتزا خانواده | فست فود توپولی

مخصوص توپولی

25000 تومان

سالامی (گوشت و مرغ)

30000 تومان

قارچ و پنیر

20000 تومان

سبزیجات

21000 تومان

پپرونی

30000 تومان

چیکن (مرغ و قارچ)

31000 تومان

بلونیز (گوشت و قارچ)

31000 تومان

سبزیجات

17000 تومان
پیتزا دو نفره | فست فود توپولی

مخصوص توپولی

19000 تومان

سالامی (گوشت و مرغ)

25000 تومان

قارچ و پنیر

16000 تومان

سبزیجات

17000 تومان

پپرونی

22500 تومان

چیکن (مرغ و قارچ)

22000 تومان

بلونیز (گوشت و قارچ)

22000 تومان
پیتزا یک نفره | فست فود توپولی

یونانی

14000 تومان

بلونیز (گوشت و قارچ)

13000 تومان

چیکن (مرغ و قارچ)

13000 تومان

پپرونی

11500 تومان

سبزیجات

11000 تومان

قارچ و پنیر

10000 تومان

سالامی (گوشت و مرغ)

14000 تومان

مخصوص توپولی

12000 تومان
پیتزا مینی | فست فود توپولی

مخصوص توپولی

7500 تومان

چیکن (مرغ و قارچ)

8000 تومان

بلونیز (گوشت و قارچ)

8500 تومان
اسنک | فست فود توپولی

اسنک همبرگر ویژه

10000 تومان

اسنک رویال برگر

13500 تومان

اسنک چیز برگر

10500 تومان

اسنک قارچ برگر

10500 تومان

اسنک دبل برگر

14500 تومان

اسنک دبل چیزبرگر

15000 تومان

اسنک هات داگ تنوری

9000 تومان

اسنک هات داگ پنیری

10000 تومان

اسنک ژامبون تنوری مرغ

10000 تومان

اسنک ژامبون تنوری گوشت

10500 تومان
ساندویچ ها | فست فود توپولی

ساندویچ مرغ

8000 تومان

ژامبون گوشت

6500 تومان

ژامبون مرغ

6000 تومان

هات داگ تنوری

6000 تومان

دبل برگر

11500 تومان

رویال برگر

10500 تومان

ژامبون تنوری مرغ

7000 تومان

ژامبون تنوری گوشت

7000 تومان

ساندویچ فیله مرغ سوخاری

8500 تومان

چیز برگر

7500 تومان

قارچ برگر

7500 تومان

دبل چیزبرگر

12000 تومان

همبرگر ویژه

7000 تومان

هات داگ پنیری

7000 تومان
سوخاری ها | فست فود توپولی

استریپس

13000 تومان

قارچ سوخاری

7000 تومان
پیش غذا | فست فود توپولی

سالاد اندونزی

2000 تومان

سیب زمینی

5000 تومان

سالاد فصل

3500 تومان
نوشیدنی | فست فود توپولی

کوکا قوطی

1500 تومان

کوکا خانواده

2800 تومان

کوکا خانواده

2800 تومان