پروفایل شما
سبد خرید شما
خالی کردن سبد خرید
مجموع سفارشتومان
مجموع مالیاتتومان

تعداد فودی بن سفارشعدد

فست فود توپولی

زمان سرویس دهیاز ۱۲ ظهر تا ۲۴ شب

تعرفه پیک : برعهده مشتری

قم - بلوار امین - نبش کوچه ۴۳ فست فود توپولی

پیتزا خانواده | فست فود توپولی

مخصوص توپولی

30000 تومان

سالامی (گوشت و مرغ)

35000 تومان

قارچ و پنیر

22000 تومان

سبزیجات

24000 تومان

پپرونی

33000 تومان

چیکن (مرغ و قارچ)

34000 تومان

بلونیز (گوشت و قارچ)

34000 تومان

سبزیجات

24000 تومان
پیتزا دو نفره | فست فود توپولی

بلونیز (گوشت و قارچ)

25000 تومان

چیکن (مرغ و قارچ)

25000 تومان

پپرونی

25000 تومان

سبزیجات

20000 تومان

قارچ و پنیر

18000 تومان

سالامی (گوشت و مرغ)

27000 تومان

مخصوص توپولی

23000 تومان
پیتزا یک نفره | فست فود توپولی

یونانی

16500 تومان

بلونیز (گوشت و قارچ)

15500 تومان

چیکن (مرغ و قارچ)

15500 تومان

پپرونی

13500 تومان

سبزیجات

13000 تومان

قارچ و پنیر

12000 تومان

سالامی (گوشت و مرغ)

16500 تومان

مخصوص توپولی

13000 تومان
پیتزا مینی | فست فود توپولی

مخصوص توپولی

9000 تومان

چیکن (مرغ و قارچ)

9500 تومان

بلونیز (گوشت و قارچ)

9500 تومان
اسنک | فست فود توپولی

اسنک همبرگر ویژه

13000 تومان

اسنک رویال برگر

17000 تومان

اسنک چیز برگر

14000 تومان

اسنک قارچ برگر

14000 تومان

اسنک دبل برگر

16500 تومان

اسنک دبل چیزبرگر

17000 تومان

اسنک هات داگ تنوری

12000 تومان

اسنک هات داگ پنیری

13000 تومان

اسنک ژامبون تنوری مرغ

12500 تومان

اسنک ژامبون تنوری گوشت

13000 تومان
ساندویچ ها | فست فود توپولی

ساندویچ مرغ

9000 تومان

ژامبون گوشت

8000 تومان

ژامبون مرغ

7500 تومان

هات داگ تنوری

8000 تومان

دبل برگر

12500 تومان

رویال برگر

13000 تومان

ژامبون تنوری مرغ

8500 تومان

ژامبون تنوری گوشت

9000 تومان

ساندویچ فیله مرغ سوخاری

10000 تومان

چیز برگر

10000 تومان

قارچ برگر

10000 تومان

دبل چیزبرگر

13000 تومان

همبرگر ویژه

9000 تومان

هات داگ پنیری

9000 تومان
سوخاری ها | فست فود توپولی

استریپس

13000 تومان
پیش غذا | فست فود توپولی

قارچ سوخاری

7500 تومان

سالاد اندونزی

2000 تومان

سیب زمینی

5000 تومان

سالاد فصل

4000 تومان
نوشیدنی | فست فود توپولی

کوکا خانواده

2800 تومان

کوکا قوطی

1500 تومان

کوکا خانواده

2800 تومان