پروفایل شما
سبد خرید شما
خالی کردن سبد خرید
مجموع سفارشتومان
مجموع مالیاتتومان

تعداد فودی بن سفارشعدد

فست فود توپولی

زمان سرویس دهیاز ۱۲ ظهر تا ۲۴ شب

تعرفه پیک : برعهده مشتری

قم - بلوار امین - نبش کوچه ۴۳ فست فود توپولی

پیتزا خانواده | فست فود توپولی

بلونیز (گوشت و قارچ)

32000 تومان

چیکن (مرغ و قارچ)

32000 تومان

پپرونی

31000 تومان

سبزیجات

22000 تومان

قارچ و پنیر

21000 تومان

سالامی (گوشت و مرغ)

31000 تومان

مخصوص توپولی

27000 تومان

سبزیجات

22000 تومان
پیتزا دو نفره | فست فود توپولی

بلونیز (گوشت و قارچ)

23000 تومان

چیکن (مرغ و قارچ)

23000 تومان

پپرونی

23000 تومان

سبزیجات

18000 تومان

قارچ و پنیر

17000 تومان

سالامی (گوشت و مرغ)

25000 تومان

مخصوص توپولی

20000 تومان
پیتزا یک نفره | فست فود توپولی

یونانی

14000 تومان

بلونیز (گوشت و قارچ)

14000 تومان

چیکن (مرغ و قارچ)

14000 تومان

پپرونی

12500 تومان

سبزیجات

12000 تومان

قارچ و پنیر

11000 تومان

سالامی (گوشت و مرغ)

16000 تومان

مخصوص توپولی

13000 تومان
پیتزا مینی | فست فود توپولی

مخصوص توپولی

8000 تومان

چیکن (مرغ و قارچ)

8500 تومان

بلونیز (گوشت و قارچ)

8500 تومان
اسنک | فست فود توپولی

اسنک همبرگر ویژه

10500 تومان

اسنک رویال برگر

15000 تومان

اسنک چیز برگر

11000 تومان

اسنک قارچ برگر

11000 تومان

اسنک دبل برگر

15000 تومان

اسنک دبل چیزبرگر

15500 تومان

اسنک هات داگ تنوری

10000 تومان

اسنک هات داگ پنیری

10500 تومان

اسنک ژامبون تنوری مرغ

10000 تومان

اسنک ژامبون تنوری گوشت

10500 تومان
ساندویچ ها | فست فود توپولی

ساندویچ مرغ

8000 تومان

ژامبون گوشت

7000 تومان

ژامبون مرغ

6500 تومان

هات داگ تنوری

7000 تومان

دبل برگر

12000 تومان

رویال برگر

12000 تومان

ژامبون تنوری مرغ

7000 تومان

ژامبون تنوری گوشت

7500 تومان

ساندویچ فیله مرغ سوخاری

9000 تومان

چیز برگر

8000 تومان

قارچ برگر

8000 تومان

دبل چیزبرگر

12000 تومان

همبرگر ویژه

7500 تومان

هات داگ پنیری

7000 تومان
سوخاری ها | فست فود توپولی

استریپس

13000 تومان
پیش غذا | فست فود توپولی

قارچ سوخاری

7000 تومان

سالاد اندونزی

2000 تومان

سیب زمینی

5000 تومان

سالاد فصل

3500 تومان
نوشیدنی | فست فود توپولی

کوکا خانواده

2800 تومان

کوکا قوطی

1500 تومان

کوکا خانواده

2800 تومان