پروفایل شما
سبد خرید شما
خالی کردن سبد خرید
مجموع سفارشتومان
مجموع مالیاتتومان

تعداد فودی بن سفارشعدد

فست فود جعفرآقا

زمان سرویس دهیاز ۱۲ ظهر تا ۲۴ شب

تعرفه پیک : برعهده مشتری

قم - باجک ، نبش فلکه جهاد فست فود جعفرآقا

پیتزا یک نفره | فست فود جعفرآقا

مخصوص

15500 تومان

پپرونی

18000 تومان

گوشت و قارچ

18500 تومان

مرغ

18500 تومان

سبزیجات

17000 تومان
پیتزا خانواده | فست فود جعفرآقا

ویژه

35000 تومان

مرغ

35000 تومان

گوشت و قارچ

35000 تومان

پپرونی

35000 تومان

مخصوص

32000 تومان
ساندویچ ها | فست فود جعفرآقا

همبرگرمعمولی

5000 تومان

همبرگرمخصوص

7000 تومان

ژامبون تنوری

13000 تومان

قارچ برگر

9500 تومان

چیز برگر

11000 تومان

پانی برگر

12500 تومان

هات داگ

6500 تومان

هات داگ ویژه

10000 تومان

دوبل برگر

14000 تومان

مغز و زبان

20000 تومان

مغز

11000 تومان

مرغ

8000 تومان

زبان

18000 تومان

جگر

5500 تومان

ژامبون

6500 تومان

هندی

5500 تومان

کتلت

4500 تومان

مخلوط

4500 تومان

ماکارونی

4500 تومان

کالباس خشک

5500 تومان

قارچ و پنیر

10000 تومان

رویال

14000 تومان

کوکتل

5500 تومان

مرغ مخصوص

14000 تومان

الویه

6000 تومان

مرغ و مغز

16000 تومان

کوکو سبزی

6000 تومان

هندی ویژه

9000 تومان
چیپس و پنیر | فست فود جعفرآقا

چیپس و پنیر پرسی

20000 تومان

ساندویچ چیپس و پنیر

17000 تومان
نوشیدنی | فست فود جعفرآقا

نوشابه قوطی

1500 تومان

نوشابه خانواده

3000 تومان

دوغ کوچک

1500 تومان

دوغ خانواده

3500 تومان

دلستر کوچک

1500 تومان

دلستر خانواده

3000 تومان