پروفایل شما
سبد خرید شما
خالی کردن سبد خرید
مجموع سفارشتومان
مجموع مالیاتتومان

تعداد فودی بن سفارشعدد

رستوران جوجه سرای قائم

زمان سرویس دهیاز ۱۲:۳۰ تا ۳:۳۰ ظهر از ۱۹:۳۰ تا ۱۰:۳۰ شب

تعرفه پیک : برعهده مشتری

قم - بلوار منتظری بین کوچه ۳۲ و ۳۴ رستوران جوجه سرای قائم

چلو جوجه معمولی | رستوران جوجه سرای قائم

جوجه زعفرانی

8000 تومان

عشایری

8000 تومان

جنگلی

8000 تومان

بندری

8000 تومان
چلو جوجه مخصوص | رستوران جوجه سرای قائم

جوجه زعفرانی

10000 تومان

عشایری

10000 تومان

جنگلی

10000 تومان

بندری

10000 تومان
خوراک جوجه معمولی | رستوران جوجه سرای قائم

خوراک زعفرانی معمولی

4500 تومان

خوراک عشایری معمولی

4500 تومان

خوراک جنگلی معمولی

4500 تومان

خوراک بندری معمولی

4500 تومان
خوراک جوجه مخصوص | رستوران جوجه سرای قائم

خوراک زعفرانی مخصوص

7500 تومان

خوراک عشایری مخصوص

7500 تومان

خوراک جنگلی مخصوص

7500 تومان

خوراک بندری مخصوص

7500 تومان
پیش غذا | رستوران جوجه سرای قائم

زیتون پرورده

2000 تومان

ماست

1000 تومان

ماست موسیر

1000 تومان
نوشیدنی | رستوران جوجه سرای قائم

نوشابه خانواده

3000 تومان

نوشابه قوطی

1500 تومان

دلستر خانواده

3000 تومان

دلستر کوچک

2000 تومان

دوغ خانواده

3500 تومان

آب بزرگ

1000 تومان

آب کوچک

500 تومان