پروفایل شما
سبد خرید شما
خالی کردن سبد خرید
مجموع سفارشتومان
مجموع مالیاتتومان

تعداد فودی بن سفارشعدد

فست فود خانه پیتزا

زمان سرویس دهی ظهر از ۱۱ تا ۱۵
شب از ۱۷ تا ۲۴

تعرفه پیک : برعهده رستوران

قم - بلوار امین بین کوچه ۴۵ و ۴۷ فست فود خانه پیتزا

پیتزا مینی | فست فود خانه پیتزا

سر آشپز

7000 تومان

چیکن

7500 تومان

پپرونی

5000 تومان

پیتزا رست بیف

9000 تومان

یونانی

8000 تومان

سبزیجات

6000 تومان

سوپر میکس

8000 تومان

ناپلی

10000 تومان

کالزونه

7500 تومان

ایتالیایی

8000 تومان

کاپری

7000 تومان

قارچ و پنیر

6000 تومان
پیتزا یک نفره | فست فود خانه پیتزا

قارچ و پنیر

10000 تومان

سبزیجات

10000 تومان

پپرونی

8800 تومان

پیتزا رست بیف

14000 تومان

سر آشپز

11000 تومان

چیکن

12500 تومان

یونانی

13500 تومان

ایتالیایی

13500 تومان

سوپر میکس

13000 تومان

ناپلی

14500 تومان

کالزونه

12500 تومان

ایتالیایی

تومان

کاپری

11000 تومان
پیتزا دو نفره | فست فود خانه پیتزا

سبزیجات

17000 تومان

پپرونی

15900 تومان

سر آشپز

19500 تومان

چیکن

21000 تومان

یونانی

22000 تومان

پیتزا رست بیف

22500 تومان

سوپر میکس

22000 تومان

قارچ و پنیر

16000 تومان

ناپلی

25000 تومان

کالزونه

21500 تومان

کاپری

21000 تومان
ساندویچ ها | فست فود خانه پیتزا

سوپر ساندویچ

11000 تومان

همبرگر مخصوص

10000 تومان

ژامبون مرغ

7000 تومان

ژامبون تنوری

7000 تومان

رویال برگر

8000 تومان

ساندویچ رست بیف

10500 تومان

قارچ برگر

7000 تومان

دبل همبرگر

10500 تومان

هات داگ

7000 تومان

ژامبون گوشت

8000 تومان

کوکتل

4000 تومان

چیز برگر تنوری

10000 تومان

قارچ چیز برگر تنوری

11000 تومان

ساندویچ مخصوص خانه پیتزا

13900 تومان

چیکن برگر

8000 تومان

میت برگر زغالی

6000 تومان

چیکن چیز ماش روم

11000 تومان

میت چیز برگر

7000 تومان

قارچ چیز برگر

9000 تومان

دابل چیز برگر

12000 تومان

دابل قارچ برگر

12000 تومان
کمبو یک نفره | فست فود خانه پیتزا

کمبو برگر

12000 تومان

چیکن کمبو

11000 تومان

کلاسیک کمبو

13500 تومان

فامیلی کلاسیک

30000 تومان
کمبو خانواده | فست فود خانه پیتزا

پک ساندویچ خانواده

45000 تومان

پک مخلوط خانواده

45000 تومان

سوپر کمبو

90000 تومان

پک پیتزا خانواده

30000 تومان

پک سوخاری خانواده

45000 تومان
سوخاری ها | فست فود خانه پیتزا

قارچ سوخاری

6500 تومان

استریپس سه تکه

12000 تومان

استریپس دو تکه

10000 تومان

میکس استریپس

10000 تومان
پیش غذا | فست فود خانه پیتزا

سیب زمینی ویژه

8000 تومان

سالاد اندونزی

1500 تومان

سیب زمینی

4500 تومان

نان سیر

4000 تومان

چیکن سالاد

5500 تومان

سالاد فصل

2500 تومان

دسر

1500 تومان
نوشیدنی | فست فود خانه پیتزا

کوکا قوطی

1500 تومان

میراندا قوطی

1500 تومان

کوکا خانواده

2500 تومان

آب معدنی بزرگ

تومان

دلستر کوچک

تومان

دوغ

تومان

دلستر خانواده

تومان