پروفایل شما
سبد خرید شما
خالی کردن سبد خرید
مجموع سفارشتومان
مجموع مالیاتتومان

تعداد فودی بن سفارشعدد

فست فود خانه پیتزا

زمان سرویس دهی ظهر از ۱۱ تا ۱۵
شب از ۱۷ تا ۲۴

تعرفه پیک : برعهده رستوران

قم - بلوار امین بین کوچه ۴۵ و ۴۷ فست فود خانه پیتزا

پیتزا مینی | فست فود خانه پیتزا

سر آشپز

5000 تومان

چیکن

6000 تومان

پپرونی

5000 تومان

سوپر میکس

undefined تومان
پیتزا یک نفره | فست فود خانه پیتزا

قارچ و پنیر

10000 تومان

سبزیجات

7800 تومان

پپرونی

8800 تومان

پیتزا رست بیف

12900 تومان

سر آشپز

7700 تومان

چیکن

9800 تومان

کلزون

12900 تومان

یونانی

10900 تومان

ایتالیایی

13500 تومان

سوپر میکس

11900 تومان
پیتزا دو نفره | فست فود خانه پیتزا

قارچ و پنیر

undefined تومان

سبزیجات

11900 تومان

پپرونی

14900 تومان

سر آشپز

14900 تومان

چیکن

17900 تومان

کلزون

undefined تومان

یونانی

15900 تومان

پیتزا رست بیف

17900 تومان

سوپر میکس

17900 تومان
ساندویچ ها | فست فود خانه پیتزا

سوپر ساندویچ

10000 تومان

همبرگر مخصوص

10000 تومان

کمبو

undefined تومان

همبرگر

6500 تومان

ژامبون مرغ

تومان

ژامبون تنوری

7000 تومان

رویال برگر

8000 تومان

ساندویچ رست بیف

10500 تومان

چیز برگر

7000 تومان

قارچ برگر

7000 تومان

دبل همبرگر

10500 تومان

هات داگ

7000 تومان

میکس

10500 تومان
سوخاری ها | فست فود خانه پیتزا

قارچ سوخاری

6500 تومان

استریپس سه تکه

10900 تومان

استریپس دو تکه

9900 تومان

میکس استریپس

9000 تومان
پیش غذا | فست فود خانه پیتزا

سیب زمینی ویژه

8000 تومان

سالاد اندونزی

1500 تومان

سیب زمینی

4500 تومان

نان سیر

4000 تومان

سالاد فصل

2500 تومان
نوشیدنی | فست فود خانه پیتزا

کوکا قوطی

1500 تومان

میراندا قوطی

1500 تومان

کوکا خانواده

2500 تومان