پروفایل شما
سبد خرید شما
خالی کردن سبد خرید
مجموع سفارشتومان
مجموع مالیاتتومان

تعداد فودی بن سفارشعدد

فست فود خانه پیتزا

زمان سرویس دهی ظهر از ۱۱ تا ۱۵
شب از ۱۷ تا ۲۴

تعرفه پیک : برعهده رستوران

قم - بلوار امین بین کوچه ۴۵ و ۴۷ فست فود خانه پیتزا

پیتزا مینی | فست فود خانه پیتزا

مینی

5000 تومان
پیتزا یک نفره | فست فود خانه پیتزا

سبزیجات

7700 تومان

پیتزا رست بیف

12900 تومان

سر آشپز

8500 تومان

یونانی

11900 تومان

سوپر میکس

12900 تومان

ناپلی

11900 تومان

کاپری

8800 تومان
پیتزا دو نفره | فست فود خانه پیتزا

سبزیجات

12900 تومان

سر آشپز

15900 تومان

یونانی

16900 تومان

پیتزا رست بیف

18900 تومان

سوپر میکس

17900 تومان

ناپلی

17900 تومان

کاپری

15900 تومان
ساندویچ ها | فست فود خانه پیتزا

سوپر ساندویچ

10000 تومان

ژامبون تنوری

7000 تومان

رویال برگر

10000 تومان

ساندویچ رست بیف

10000 تومان

هات داگ

7000 تومان

کوکتل

4000 تومان

چیز برگر تنوری

7500 تومان

چیکن برگر

8000 تومان

میت برگر زغالی

6500 تومان

میت برگر زغالی مخصوص

10000 تومان

چیکن برگر مخصوص

10000 تومان

غول برگر

16900 تومان
کمبو یک نفره | فست فود خانه پیتزا

کمبو برگر

12000 تومان

چیکن کمبو

11000 تومان

کلاسیک کمبو

13500 تومان

فامیلی کلاسیک

30000 تومان

هات کمبو

14000 تومان
کمبو خانواده | فست فود خانه پیتزا

پک ساندویچ خانواده

45000 تومان

پک مخلوط خانواده

45000 تومان

سوپر کمبو

90000 تومان

پک پیتزا خانواده

30000 تومان

پک سوخاری خانواده

45000 تومان
سوخاری ها | فست فود خانه پیتزا

قارچ سوخاری

6500 تومان

استریپس سه تکه

11000 تومان

استریپس دو تکه

10000 تومان

میکس سوخاری

9000 تومان
پیش غذا | فست فود خانه پیتزا

سیب زمینی ویژه

8000 تومان

سالاد اندونزی

1500 تومان

سیب زمینی

4500 تومان

نان سیر

4000 تومان

چیکن سالاد

5500 تومان

سالاد فصل

2500 تومان

دسر

1500 تومان
نوشیدنی | فست فود خانه پیتزا

کوکا قوطی

1500 تومان

میراندا قوطی

1500 تومان

دلستر خانواده

2500 تومان

آب معدنی بزرگ

1000 تومان

دلستر کوچک

1650 تومان

دوغ کوچک

1000 تومان

نوشابه خانواده

2500 تومان

دوغ خانواده

2500 تومان