پروفایل شما
سبد خرید شما
خالی کردن سبد خرید
مجموع سفارشتومان
مجموع مالیاتتومان

تعداد فودی بن سفارشعدد

رستوران شاندیز

زمان سرویس دهیظهر : ۱۲ تا ۱۶ شب : ۲۰ تا ۲۳:۳۰

تعرفه پیک : برعهده مشتری

قم - بلوار الغدیر - کوچه ۱۱ رستوران شاندیز

ویژه شاندیز | رستوران شاندیز

چلو شیشلیک با برنج

55500 تومان

چلو ماهیچه با برنج

60000 تومان

چلو خوراک گوشت با برنج

59000 تومان

دیس مخصوص شاندیز

149000 تومان
چلوکباب ها | رستوران شاندیز

چلو لقمه زعفرانی مخصوص با برنج

29000 تومان

چلو میکس مخصوص

46000 تومان

چلو کباب فیله با برنج

54000 تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

26000 تومان

چلو کباب بختیاری

41000 تومان

چلو کباب برگ مخصوص با برنج

54000 تومان

چلوجوجه کباب با استخوان

30000 تومان

چلو کوبیده زعفرانی

22000 تومان

چلوکباب برگ

35000 تومان

چلو مرغ مخصوص

18000 تومان
خوراک ها | رستوران شاندیز

خوراک گوشت

53000 تومان

شیشلیک

49500 تومان

ماهیچه

54000 تومان

خوراک جوجه با استخوان

24000 تومان
پلو ها | رستوران شاندیز

برنج ساده زعفرانی

6000 تومان
سرویس | رستوران شاندیز

پیرکس یک نفره

5000 تومان

پیرکس دو نفره

6000 تومان
پیش غذا | رستوران شاندیز

خیارشور

2000 تومان

ماست چکیده

3000 تومان

زیتون پرورده

4500 تومان

سالاد فصل

4000 تومان

سیر ترشی

2000 تومان
نوشیدنی | رستوران شاندیز

دوغ قوطی

2000 تومان

کوکا قوطی

1500 تومان

دلستر قوطی

1800 تومان