پروفایل شما
سبد خرید شما
خالی کردن سبد خرید
مجموع سفارشتومان
مجموع مالیاتتومان

تعداد فودی بن سفارشعدد

رستوران آش و حلیم سید حسین

زمان سرویس دهیاز ۶ صبح تا ۲۴:۰۰ شب

تعرفه پیک : برعهده مشتری

قم - ۴۵ متری صدوق - نبش کوچه ۳۵ رستوران آش و حلیم سید حسین

یک کیلویی | رستوران آش و حلیم سید حسین

عدسی

6000 تومان

حلیم

10000 تومان

حلیم شیر مخصوص

11000 تومان

آش رشته

7000 تومان

آش آبادان

9000 تومان

حلیم بادمجان

11000 تومان

حلیم معجون

11000 تومان

کشک بادمجان

10000 تومان

آش جو

8000 تومان
دو کیلویی | رستوران آش و حلیم سید حسین

حلیم بادمجان

22000 تومان

آش آبادان

18000 تومان

آش رشته

14000 تومان

حلیم شیر مخصوص

22000 تومان

حلیم

20000 تومان

حلیم معجون

22000 تومان

عدسی

12000 تومان

کشک بادمجان

20000 تومان

آش جو

16000 تومان