پروفایل شما
سبد خرید شما
خالی کردن سبد خرید
مجموع سفارشتومان
مجموع مالیاتتومان

تعداد فودی بن سفارشعدد

فست فود شاورما کرانچی

زمان سرویس دهیاز ۶ عصر تا ۲۴ شب

تعرفه پیک : برعهده مشتری

قم - بلوار امین - بین ۲۰ متری گلستان و ابتدای ۴۵ متری صدوق فست فود شاورما کرانچی

مخصوص شاورما | فست فود شاورما کرانچی

کرانچی مخلوط ویژه

11000 تومان

شاورما مرغ مخصوص

9000 تومان

کرانچی گوشت و قارچ

12000 تومان

کرانچی مرغ فلفلی

7500 تومان
نوشیدنی | فست فود شاورما کرانچی

کوکا خانواده

2500 تومان

کوکا قوطی

1500 تومان