پروفایل شما
سبد خرید شما
خالی کردن سبد خرید
مجموع سفارشتومان
مجموع مالیاتتومان

تعداد فودی بن سفارشعدد

طباخی بره سفید

زمان سرویس دهیاز ساعت ۳:۳۰ بامداد تا ۸ صبح

تعرفه پیک : برعهده مشتری

قم - خیابان انقلاب (چهارمردان) طباخی بره سفید

پک کامل | طباخی بره سفید

کله پاچه کامل

52000 تومان
کله پاچه | طباخی بره سفید

زبان

8000 تومان

بنا گوش کامل

6000 تومان

پاچه جفت

6000 تومان

مغز

6000 تومان

چشم جفت

2000 تومان

آبگوشت مغز

4000 تومان
نوشیدنی | طباخی بره سفید

کوکا خانواده

2300 تومان

کوکا قوطی

1400 تومان