پروفایل شما
سبد خرید شما
خالی کردن سبد خرید
مجموع سفارشتومان
مجموع مالیاتتومان

تعداد فودی بن سفارشعدد

فست فود عطاویچ

زمان سرویس دهیاز ۱۳:۳۰ ظهر تا ۲۳:۳۰ شب

تعرفه پیک : برعهده مشتری

قم - ۴۵ متری صدوق - جنب فلکه میرقیصری فست فود عطاویچ

پیتزا بزرگ | فست فود عطاویچ

مخصوص

26900 تومان

استیک

33900 تومان

چیک استیک

30900 تومان

جامائیکایی

25900 تومان

فیلوس

26900 تومان

هارمونیک

21900 تومان
پیتزا متوسط | فست فود عطاویچ

مخصوص

19900 تومان

استیک

25900 تومان

چیک استیک

23900 تومان

جامائیکایی

18900 تومان

هارمونیک

17900 تومان

فیلوس

20900 تومان
پیتزا مینی | فست فود عطاویچ

مخصوص

10900 تومان

استیک

13900 تومان

چیک استیک

12900 تومان

جامائیکایی

9900 تومان

فیلوس

10900 تومان

هارمونیک

8900 تومان
برگر | فست فود عطاویچ

چیزبرگر XL

25900 تومان

ابرعطا XXL

48900 تومان

چیزبرگر XXL

43900 تومان

عطاويچ XXXL

69900 تومان

هورنیدو M

9900 تومان

هورنیدو L

12900 تومان

هورنیدو XL

18900 تومان

دورافیل M

14900 تومان

دورافیل L

20900 تومان

دورافیل XL

33900 تومان

عطافيلوس M

10900 تومان

عطافيلوس L

16900 تومان

عطافيلوس XL

21900 تومان

چیزبرگر M

13900 تومان

اسکاي برگر XXL

43900 تومان

اسکاي برگر XL

29900 تومان

اسکاي برگر L

22900 تومان

اسکاي برگر M

14900 تومان

چیزبرگر L

18900 تومان

ابر عطا M

12900 تومان

ابر عطا L

19900 تومان

ابر عطا XL

27900 تومان

عطا مکس XXL

43900 تومان

عطامکس XL

29900 تومان

عطامکس L

22900 تومان

عطا مکس M

14900 تومان
عطا سوخاری | فست فود عطاویچ

عطا زینگر L

18900 تومان

عطا زینگر M

12900 تومان

برگر سوخاری L

19900 تومان

برگر سوخاری M

14900 تومان

فیله استریپس L

18900 تومان
عطا مسترها | فست فود عطاویچ

عطامستر فیلوس L

16900 تومان

عطامستر ژامبون L

15900 تومان

عطامستر میت L

17900 تومان

عطامستر چیک استیک L

17900 تومان
کمبو | فست فود عطاویچ

کمبو ۱

16900 تومان

کمبو ۲

22900 تومان
هپی میل | فست فود عطاویچ

هپی میل ۲

16900 تومان

هپی میل ۱

16900 تومان
پیش غذا | فست فود عطاویچ

بال سوخاری

6000 تومان

سیب زمینی و پنیر

8000 تومان

سالاد سزار

11000 تومان

سیب زمینی

6000 تومان

نان سیر

6900 تومان

سالاد کلم

2000 تومان

قارچ سوخاری

6000 تومان

سالاد فصل

تومان
نوشیدنی | فست فود عطاویچ

کوکا قوطی

1500 تومان