پروفایل شما
سبد خرید شما
خالی کردن سبد خرید
مجموع سفارشتومان
مجموع مالیاتتومان

تعداد فودی بن سفارشعدد

رستوران فلفلی

زمان سرویس دهیظهر از ۱۲/۵ تا ۱۵ شب از ۱۸:۳۰ تا ۲۳:۳۰

تعرفه پیک : برعهده مشتری

قم - خیابان باجک ۲ بین کوچه ۳۹ و ۴۱ رستوران فلفلی

MAIN COURCE | رستوران فلفلی

Felfeli Chiken Fry

10000 تومان

Dall Tadka

7000 تومان

(Mutton Kada(full

22000 تومان

(Mutton Kadai(half

12000 تومان

(Kadai Chicken(full

13000 تومان

(Special chicken felfeli curry(full

17000 تومان

(Kadai chicken(half

8000 تومان

(Special chicken felfeli curry(half

9000 تومان

Mutton Nihari

30000 تومان

(Butter chicken (half

8000 تومان

(Chicken Korma(full

14000 تومان

(Butter chicken (full

15000 تومان

(Chicken Korma(half

7000 تومان

Tandoori fish

17000 تومان

Special irani curry

8000 تومان

Kadhi

6000 تومان

Sabzi mix

6000 تومان

Alu Gajar

6000 تومان

Alu Gobi

6000 تومان

Alu mater

6000 تومان

(Haleem(chicken

9500 تومان
STARTERS | رستوران فلفلی

French Fries

5000 تومان

Special chicken felfeli roll

9500 تومان

Chicken tikka

13000 تومان

Schezwan Crispy chicken

13000 تومان

Malai tikka

14000 تومان

Mayonaisse chicken

15000 تومان

Mayonaisse tikka

15000 تومان

Chicken jalfryzee

9000 تومان

Mutton seekh kebab

9500 تومان
RICE | رستوران فلفلی

Plain rice

5000 تومان

(Bombay biryani(full

12000 تومان

Mutton biryani

16000 تومان

(Bombay biryani(half

7000 تومان

Tandoori pulao

11000 تومان

(Hydarabadi biryani(full

12000 تومان

(Hydarabadi biryani(half

7000 تومان

(Gujarati biryani(half

6000 تومان

KHichdi

4000 تومان

Veg.pulao

6500 تومان

schezwan sauce

1000 تومان

(Gujarati biryani(full

تومان
SALAD | رستوران فلفلی

Sezar salad

18000 تومان

Jawane salad

14000 تومان

(Maqz salad (three seeds

15000 تومان

Bianko salad

14000 تومان

western cube salad

16000 تومان

Fotush salad

13000 تومان

stona salad

14000 تومان

felfeli special salad

15000 تومان
ROTI | رستوران فلفلی

paratha

1500 تومان

cheese naan

2500 تومان

plain roti

1000 تومان

butter naan

2000 تومان
MISC | رستوران فلفلی

cold drinks

1500 تومان

schezwan sauce

1000 تومان

green chutney

1000 تومان

(rayta(salad

1500 تومان
DESERT | رستوران فلفلی

gulab jamun

3000 تومان

carrot halva

3000 تومان
چلوکباب ها | رستوران فلفلی

چلوکباب لقمه

12000 تومان

چلوکباب لقمه مخصوص فلفلی

15000 تومان

چلو کباب بختیاری

22000 تومان

چلو بختیاری مخصوص

26000 تومان

چلوکباب سلطانی مخصوص

36000 تومان

چلوکباب سلطانی

26000 تومان

چلو کباب فرانسوی

19000 تومان

چلو کباب میکس مخصوص

22000 تومان

چلو کباب برگ مخصوص

27000 تومان

چلو برگ محلی

20000 تومان

چلو جوجه ویژه فلفلی

13000 تومان

چلو جوجه کباب

9900 تومان

چلو اکبر جوجه

17000 تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

20000 تومان

چلو ماهی قزل آلا

20000 تومان

چلو گردن

35000 تومان

چلو ماهیچه

35000 تومان
چلو خورشت ها | رستوران فلفلی

چلو خورشت قرمه سبزی

6500 تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

6500 تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

6500 تومان

زرشک پلو با مرغ

12000 تومان

چلو خورشت فسنجان

9000 تومان

خورشت هندی با برنج

8000 تومان
سالاد ها | رستوران فلفلی

سالاد شیرازی

3000 تومان

سالاد یونانی

10000 تومان

سالاد فصل ویژه

6000 تومان

سالاد ماکارانی

11000 تومان

سالاد چیکن

12000 تومان

سالاد رژیمی جوانه

12000 تومان

سالاد میکس

13000 تومان

سالاد مخصوص فلفلی

13000 تومان

سالاد سزار

14000 تومان