پروفایل شما
سبد خرید شما
خالی کردن سبد خرید
مجموع سفارشتومان
مجموع مالیاتتومان

تعداد فودی بن سفارشعدد

فست فود فودلند

زمان سرویس دهیاز ۱۱ صبح تا ۲۴ شب

تعرفه پیک : برعهده مشتری

قم - ۴۵ متری صدوق - نبش فلکه میرقیصری فست فود فودلند

برگر | فست فود فودلند

کلاسیک برگر

10000 تومان

فودلند برگر

14000 تومان

چیز برگر

11500 تومان

ماشروم برگر

12000 تومان

بیگ برگر

14000 تومان

کینگ برگر

16000 تومان

چیکن فیلت

10000 تومان

مانستر برگر

21000 تومان

ژامبون تنوری

10000 تومان
پیتزا قیفی | فست فود فودلند

پیتزا قیفی گوشت

9600 تومان

پیتزا قیفی چیکن

8700 تومان

پیتزا قیفی اسپشیال

8500 تومان

پیتزا قیفی ورستل

8500 تومان
سیب زمینی تنوری | فست فود فودلند

جکت پوتیتو گوشت

12800 تومان

جکت پوتیتو چیکن

12500 تومان

جکت پوتیتو اسپشیال

12000 تومان

جکت پوتیتو ورستل (تند)

11500 تومان
سیب زمینی سرخ کرده | فست فود فودلند

معمولی

6000 تومان

با سس قارچ

8500 تومان

با سس پنیر

8800 تومان

با میکس گوشت

12300 تومان

با میکس مرغ

11800 تومان

با میکس ژامبون

10800 تومان

با میکس ورستل

10000 تومان
ویژه فودلند | فست فود فودلند

کورن داگ

7800 تومان

چیکن کورن

8000 تومان
پیش غذا | فست فود فودلند

سالاد سزار

10000 تومان

سالاد فصل

7000 تومان
نوشیدنی | فست فود فودلند

کوکا خانواده

2500 تومان

کوکا قوطی

1500 تومان

کوکا خانواده

2500 تومان