پروفایل شما
سبد خرید شما
خالی کردن سبد خرید
مجموع سفارشتومان
مجموع مالیاتتومان

تعداد فودی بن سفارشعدد

رستوران مرتضوی

زمان سرویس دهیظهر : ۱۱:۴۵ تا ۱۵:۳۰ شب : ۱۹:۰۰ تا ۲۲:۳۰

تعرفه پیک : برعهده مشتری

قم - ابتدای شهرک قدس رستوران مرتضوی

ویژه مرتضوی | رستوران مرتضوی

باقلا پلو با ماهیچه

38000 تومان

باقلا پلو با گردن

35000 تومان

چلوکباب ممتاز مرتضوی

36500 تومان

چلوکباب برگ مخصوص مرتضوی

29000 تومان
چلوکباب ها | رستوران مرتضوی

چلو کباب بختیاری

25000 تومان

چلوکباب لقمه

20000 تومان

چلو میکس مخصوص

20000 تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

15000 تومان

چلو کباب کوبیده

15000 تومان
چلو خورشت ها | رستوران مرتضوی

زرشک پلو با مرغ

13500 تومان

باقلا پلو با مرغ

14500 تومان
غذاهای دریایی | رستوران مرتضوی

باقلا پلو با ماهی قزل آلا

23000 تومان

باقلا پلو با ماهی تیلا پیا

23000 تومان
ته چین | رستوران مرتضوی

ته چین مرغ

19000 تومان

ته چین گوشت

26000 تومان
پلو ها | رستوران مرتضوی

برنج ساده زعفرانی

4500 تومان

چلوباقلا

5500 تومان
خوراک ها | رستوران مرتضوی

ماهیچه

32500 تومان

خوراک گردن

29500 تومان

کباب ممتاز مرتضوی

32000 تومان

ماهی قزل آلا

17500 تومان

برگ مخصوص مرتضوی

24500 تومان

کباب بختیاری

25000 تومان

کباب لقمه

15500 تومان

میکس مخصوص

15500 تومان

کباب کوبیده

10500 تومان

جوجه کباب مخصوص

10500 تومان

خوراک مرغ

9000 تومان
مخلفات | رستوران مرتضوی

گوجه کبابی

1500 تومان
پیش غذا | رستوران مرتضوی

زیتون شور

2500 تومان

زیتون کنسروی

2000 تومان

زیتون پرورده

2000 تومان

سالاد فصل

2000 تومان

سوپ

3000 تومان

ماست ساده

800 تومان

سیر ترشی

3200 تومان

ماست موسیر چوپان

1500 تومان

ماست موسیر

1200 تومان

کارامل

3000 تومان

ژله

3000 تومان
نوشیدنی | رستوران مرتضوی

کوکا قوطی

1375 تومان

دوغ یک نفره

1000 تومان

کوکا خانواده

2500 تومان

دوغ قوطی

1700 تومان

دوغ خانواده

3000 تومان

دلستر

1650 تومان

دلستر خانواده

2500 تومان

آب معدنی کتابی

850 تومان

فانتا قوطی

1375 تومان

آب معدنی خانواده

1000 تومان