پروفایل شما
سبد خرید شما
خالی کردن سبد خرید
مجموع سفارشتومان
مجموع مالیاتتومان

تعداد فودی بن سفارشعدد

رستوران مرتضوی

زمان سرویس دهیظهر : ۱۱:۴۵ تا ۱۵:۳۰ شب : ۱۹:۰۰ تا ۲۲:۳۰

تعرفه پیک : برعهده مشتری

قم - ابتدای شهرک قدس رستوران مرتضوی

ویژه مرتضوی | رستوران مرتضوی

باقلا پلو با ماهیچه

38000 تومان

باقلا پلو با گردن

35000 تومان

چلوکباب ممتاز مرتضوی

36500 تومان

چلوکباب برگ مخصوص مرتضوی

29000 تومان
چلوکباب ها | رستوران مرتضوی

چلو شیشلیک مرتضوی

46000 تومان

چلو کباب بختیاری

25000 تومان

چلوکباب لقمه

20000 تومان

چلو میکس مخصوص

20000 تومان

چلو کباب میکس معمولی

16000 تومان

چلو کباب کوبیده

15000 تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

15000 تومان

چلو جوجه کباب معمولی

11000 تومان

چلوکباب لقمه تک سیخ

12500 تومان
چلو خورشت ها | رستوران مرتضوی

باقلا پلو با مرغ

14500 تومان

زرشک پلو با مرغ

13500 تومان
غذاهای دریایی | رستوران مرتضوی

باقلا پلو با ماهی قزل آلا

23000 تومان

باقلا پلو با ماهی تیلا پیا

23000 تومان

چلو ماهی قزل الای تنوری

23000 تومان
ته چین | رستوران مرتضوی

ته چین گوشت

26000 تومان

ته چین مرغ

19000 تومان
پلو ها | رستوران مرتضوی

زرشک پلو

4500 تومان

چلوباقلا

5500 تومان

برنج ساده زعفرانی

4500 تومان
خوراک ها | رستوران مرتضوی

شیشلیک مرتضوی

41500 تومان

ماهیچه

32500 تومان

خوراک گردن

29500 تومان

کباب ممتاز مرتضوی

32000 تومان

ماهی قزل آلا

17500 تومان

برگ مخصوص مرتضوی

24500 تومان

کباب بختیاری

20500 تومان

ماهی تیلا پیا

17500 تومان

ماهی تنوری

17500 تومان

کباب لقمه

15500 تومان

میکس مخصوص

15500 تومان

جوجه کباب مخصوص

10500 تومان

کباب کوبیده

10500 تومان

کباب میکس

11500 تومان

جوجه کباب معمولی

6500 تومان

خوراک مرغ

9000 تومان

کباب لقمه تک سیخ

7500 تومان

گوجه کبابی

1500 تومان
سالاد تک نفره | رستوران مرتضوی

سالاد میکس

8000 تومان

سالاد جوانه

8000 تومان

سالاد ماکارونی

8000 تومان

سالاد فصل

3000 تومان

سالاد فونگی

8000 تومان

سالاد سزار

8000 تومان

سالاد سبزیجات

8000 تومان
سالاد دو نفره | رستوران مرتضوی

سالاد فونگی

14000 تومان

سالاد سبزیجات

14000 تومان

سالاد میکس

14000 تومان

سالاد سزار

14000 تومان

سالاد جوانه

14000 تومان

سالاد ماکارونی

14000 تومان
سالاد خانواده | رستوران مرتضوی

سالاد فونگی

18000 تومان

سالاد سبزیجات

18000 تومان

سالاد سزار

18000 تومان

سالاد میکس

18000 تومان

سالاد جوانه

18000 تومان

سالاد ماکارونی

18000 تومان
پیش غذا | رستوران مرتضوی

زیتون شور ویژه

4500 تومان

زیتون پرورده(طعم تمشک)

4500 تومان

سیر ترشی

3000 تومان

سوپ

3000 تومان

سالاد فصل

3000 تومان

کارامل

4000 تومان

ژله

4000 تومان

ماست موسیر چوپان

1500 تومان

زیتون پرورده

2000 تومان

ماست ساده

800 تومان
نوشیدنی | رستوران مرتضوی

دوغ خانواده

3300 تومان

دلستر خانواده

2800 تومان

کوکا خانواده

2780 تومان

آب معدنی خانواده

1150 تومان

دوغ قوطی

2000 تومان

کوکا قوطی

1500 تومان

دلستر

1800 تومان

فانتا قوطی

1500 تومان

آب معدنی کتابی

1000 تومان

نوشابه کوکا پت

1000 تومان

دوغ بطری

1000 تومان