پروفایل شما
سبد خرید شما
خالی کردن سبد خرید
مجموع سفارشتومان
مجموع مالیاتتومان

تعداد فودی بن سفارشعدد

رستوران مرتضوی

زمان سرویس دهیظهر : 12 تا 15:15 شب : ۱۹ تا ۲۲:۳۰

تعرفه پیک : برعهده مشتری

قم - ابتدای شهرک قدس رستوران مرتضوی

ویژه مرتضوی | رستوران مرتضوی

باقلا پلو با ماهیچه

45000 تومان

باقلا پلو با گردن

43000 تومان

چلوکباب ممتاز مرتضوی

40000 تومان

چلوکباب برگ مخصوص مرتضوی

31000 تومان
چلوکباب ها | رستوران مرتضوی

چلو شیشلیک مرتضوی

57500 تومان

چلو کباب بختیاری

30000 تومان

چلوکباب لقمه

23500 تومان

چلو میکس مخصوص

23000 تومان

چلو کباب میکس معمولی

18500 تومان

چلو کباب کوبیده

17500 تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

17000 تومان

چلو جوجه کباب معمولی

12500 تومان

چلوکباب لقمه تک سیخ

14000 تومان
چلو خورشت ها | رستوران مرتضوی

باقلا پلو با مرغ

16000 تومان

زرشک پلو با مرغ

15000 تومان
غذاهای دریایی | رستوران مرتضوی

باقلا پلو با ماهی قزل آلا

23500 تومان

باقلا پلو با ماهی تیلا پیا

23000 تومان

چلو ماهی قزل الای تنوری

23500 تومان
ته چین | رستوران مرتضوی

ته چین گوشت

30000 تومان

ته چین مرغ

21000 تومان
پلو ها | رستوران مرتضوی

زرشک پلو

5000 تومان

چلوباقلا

6000 تومان

برنج ساده زعفرانی

5000 تومان
خوراک ها | رستوران مرتضوی

شیشلیک مرتضوی

52500 تومان

ماهیچه

39000 تومان

خوراک گردن

37000 تومان

کباب ممتاز مرتضوی

35000 تومان

ماهی قزل آلا

17500 تومان

برگ مخصوص مرتضوی

26000 تومان

کباب بختیاری

25000 تومان

ماهی تیلا پیا

17000 تومان

ماهی تنوری

17500 تومان

کباب لقمه

18500 تومان

میکس مخصوص

18000 تومان

جوجه کباب مخصوص

12000 تومان

کباب کوبیده

12500 تومان

کباب میکس

13500 تومان

جوجه کباب معمولی

7500 تومان

خوراک مرغ

10000 تومان

کباب لقمه تک سیخ

9000 تومان

گوجه کبابی

1500 تومان
سالاد تک نفره | رستوران مرتضوی

سالاد میکس

9000 تومان

سالاد جوانه

9000 تومان

سالاد ماکارونی

9000 تومان

سالاد فونگی

9000 تومان

سالاد سزار

9000 تومان

سالاد سبزیجات

9000 تومان
سالاد دو نفره | رستوران مرتضوی

سالاد میکس

16000 تومان

سالاد سزار

16000 تومان

سالاد جوانه

16000 تومان

سالاد ماکارونی

16000 تومان

سالاد فونگی

16000 تومان

سالاد سبزیجات

16000 تومان
سالاد خانواده | رستوران مرتضوی

سالاد میکس

20000 تومان

سالاد جوانه

20000 تومان

سالاد ماکارونی

20000 تومان

سالاد فونگی

20000 تومان

سالاد سبزیجات

20000 تومان

سالاد سزار

20000 تومان
پیش غذا | رستوران مرتضوی

زیتون شور ویژه

4500 تومان

زیتون پرورده

2000 تومان

سیر ترشی

3000 تومان

سوپ

3500 تومان

سالاد فصل

3000 تومان

کارامل

4000 تومان

ژله

4000 تومان

ماست موسیر

3000 تومان

زیتون پرورده

4500 تومان

ماست ساده

800 تومان

سالاد شیرازی

3000 تومان

ترشی

2500 تومان
نوشیدنی | رستوران مرتضوی

دوغ خانواده

3800 تومان

دلستر خانواده

2800 تومان

آب معدنی خانواده

1500 تومان

دوغ قوطی

2000 تومان

کوکا قوطی

1500 تومان

دلستر

1800 تومان

فانتا قوطی

1500 تومان

دوغ بطری

1200 تومان

نوشابه خانواده

2700 تومان

نوشابه کوچک

1000 تومان

آب معدنی کوچک

1000 تومان