پروفایل شما
سبد خرید شما
خالی کردن سبد خرید
مجموع سفارشتومان
مجموع مالیاتتومان

تعداد فودی بن سفارشعدد

مرغ ذغالی بیروت

زمان سرویس دهیظهر : 12 الی 16 شب : 20 الی 24

تعرفه پیک : برعهده مشتری

قم - جمهوری - میدان سپاه - اولین مغازه سمت ریل راه آهن - مرغ ذغالی بیروت

مرغ ذغالی | مرغ ذغالی بیروت

مرغ ذغالی کامل

24000 تومان

مرغ ذغالی نیمه

12000 تومان
پیش غذا | مرغ ذغالی بیروت

حمص

5000 تومان
نوشیدنی | مرغ ذغالی بیروت

نوشابه خانواده

2800 تومان

نوشابه قوطی

1500 تومان

دوغ کوچک

1500 تومان