پروفایل شما
سبد خرید شما
خالی کردن سبد خرید
مجموع سفارشتومان
مجموع مالیاتتومان

تعداد فودی بن سفارشعدد

فست فود مرغ سوخاری ایران

زمان سرویس دهیاز ساعت ۱۱ تا ۲۴ شب

تعرفه پیک : برعهده رستوران

قم - ۴۵ متری صدوق - بین کوچه ۱۰ و ۱۲ فست فود مرغ سوخاری ایران

سوخاری ها | فست فود مرغ سوخاری ایران

اسنک نرمال

18000 تومان

دینر نرمال

21500 تومان

سبد خانواده(۳نفره)

43000 تومان

اکونومی(۶نفره)

80000 تومان

چیکن استریپس

20000 تومان

مرغ کنتاکی فامیلی

50000 تومان
پیتزا خانواده | فست فود مرغ سوخاری ایران

مخصوص

26000 تومان

مخلوط

26500 تومان

قارچ و گوشت

30000 تومان

پپرونی

28500 تومان

مارگاریتا

22000 تومان

چیکن (مرغ و قارچ)

28500 تومان

سبزیجات

23000 تومان

سوپریم

31500 تومان

هالوپینو

30000 تومان

کاپر میکس پیاز و جعفری

27000 تومان

اسپشیال

28500 تومان

سرآشپز

33000 تومان

ویژه

32000 تومان

پیتزا استیک

35000 تومان

یونانی

29500 تومان
پیتزا دو نفره | فست فود مرغ سوخاری ایران

سوپریم

24000 تومان

هالوپینو

26500 تومان

پیتزا ویژه

27000 تومان

کاپر میکس پیاز و جعفری

22000 تومان

مخصوص

17500 تومان

مخلوط

21000 تومان

استیک

30000 تومان

قارچ و گوشت

25000 تومان

پپرونی

23000 تومان

مارگاریتا

18000 تومان

چیکن

23000 تومان

سبزیجات

18000 تومان

یونانی

25000 تومان

اسپشیال

23000 تومان
پیتزا یک نفره | فست فود مرغ سوخاری ایران

پیتزا مخلوط

17500 تومان

مارگاریتا

14000 تومان

هالوپینو

21500 تومان

اسپشیال

18000 تومان

پیتزا استیک

24000 تومان

کاپر میکس پیاز و جعفری

18000 تومان

پیتزا ویژه

22000 تومان

مخصوص

16500 تومان

پیتزا قارچ و گوشت

20500 تومان

پپرونی

18500 تومان

چیکن

19500 تومان

سبزیجات

14000 تومان

پیتزا سوپریم

20000 تومان

پیتزا یونانی

20000 تومان
ساندویچ ها | فست فود مرغ سوخاری ایران

تاپ هات داگ

11000 تومان

میکس

16000 تومان

ژامبون تنوری

11000 تومان

سوپر ساندویچ

15500 تومان

فیلر

13500 تومان

هات چیکن

13000 تومان

ساندویچ رست بیف

14000 تومان

هات چیز

10000 تومان

مسحب

12500 تومان
برگر | فست فود مرغ سوخاری ایران

پک مک برگر

18000 تومان

کلنل برگر

16000 تومان

همبرگر مخصوص

12000 تومان

دابل چیز برگر

17500 تومان

چیز برگر

13500 تومان

چیکن برگر

12000 تومان

زینگر

15000 تومان

رویال برگر

15000 تومان

گریل چیکن

12000 تومان

هپی میل(جعبه شادی)

18000 تومان
پیش غذا | فست فود مرغ سوخاری ایران

بیگ سالاد

6500 تومان

جانت مرغ

12500 تومان

جانت گوشت

14000 تومان

جانت قارچ

11000 تومان

جانت ژامبون

12500 تومان

پیاز حلقه ای

9000 تومان

ناگت مرغ

10000 تومان

کتف و بال سوخاری

13500 تومان

ناگت میگو

13500 تومان

قارچ سوخاری

8000 تومان

نان سیر

8500 تومان

سالاد فصل

3500 تومان

چیکن سالاد

9500 تومان

سالاد سزار

12500 تومان

سیب زمینی سرخ شده

5500 تومان

سالاد کلم

2000 تومان
نوشیدنی | فست فود مرغ سوخاری ایران

کوکا خانواده

2800 تومان

کوکا قوطی

1500 تومان