پروفایل شما
سبد خرید شما
خالی کردن سبد خرید
مجموع سفارشتومان
مجموع مالیاتتومان

تعداد فودی بن سفارشعدد

فست فود مرغ سوخاری ایران

زمان سرویس دهیاز ساعت ۱۱ تا ۲۴ شب

تعرفه پیک : برعهده رستوران

قم - ۴۵ متری صدوق - بین کوچه ۱۰ و ۱۲ فست فود مرغ سوخاری ایران

سوخاری ها | فست فود مرغ سوخاری ایران

اسنک نرمال

14500 تومان

دینر نرمال

18500 تومان

سبد خانواده(۳نفره)

38500 تومان

اکونومی(۶نفره)

70000 تومان

چیکن استریپس

16000 تومان

مرغ کنتاکی فامیلی

45000 تومان
پیتزا خانواده | فست فود مرغ سوخاری ایران

مخصوص

22500 تومان

مخلوط

23500 تومان

قارچ و گوشت

27000 تومان

پپرونی

23500 تومان

مارگاریتا

18000 تومان

چیکن (مرغ و قارچ)

25000 تومان

سبزیجات

19500 تومان

سوپریم

27000 تومان

هالوپینو

26000 تومان

کاپر میکس پیاز و جعفری

23500 تومان

اسپشیال

25000 تومان

سرآشپز

30000 تومان

ویژه

29000 تومان

پیتزا استیک

28000 تومان

یونانی

25000 تومان
پیتزا دو نفره | فست فود مرغ سوخاری ایران

سوپریم

21000 تومان

هالوپینو

21000 تومان

پیتزا ویژه

24000 تومان

کاپر میکس پیاز و جعفری

18500 تومان

مخصوص

17500 تومان

مخلوط

18500 تومان

استیک

23000 تومان

قارچ و گوشت

22000 تومان

پپرونی

19000 تومان

مارگاریتا

13000 تومان

چیکن

20500 تومان

سبزیجات

15000 تومان

یونانی

20000 تومان

اسپشیال

20000 تومان
پیتزا یک نفره | فست فود مرغ سوخاری ایران

پیتزا مخلوط

15000 تومان

مارگاریتا

10000 تومان

هالوپینو

17000 تومان

اسپشیال

15000 تومان

پیتزا استیک

18000 تومان

کاپر میکس پیاز و جعفری

15000 تومان

پیتزا ویژه

19000 تومان

مخصوص

13500 تومان

پیتزا قارچ و گوشت

17000 تومان

پپرونی

14000 تومان

چیکن

16500 تومان

سبزیجات

12000 تومان

پیتزا سوپریم

16500 تومان

پیتزا یونانی

16000 تومان
ساندویچ ها | فست فود مرغ سوخاری ایران

تاپ هات داگ

10000 تومان

میکس

14500 تومان

ژامبون تنوری

9500 تومان

سوپر ساندویچ

13500 تومان

فیلر

11000 تومان

هات چیکن

11000 تومان

ساندویچ رست بیف

14000 تومان

هات چیز

8500 تومان

مسحب

10500 تومان
برگر | فست فود مرغ سوخاری ایران

پک مک برگر

15000 تومان

کلنل برگر

12500 تومان

همبرگر مخصوص

10000 تومان

دابل چیز برگر

14000 تومان

چیز برگر

11000 تومان

چیکن برگر

10000 تومان

زینگر

13000 تومان

رویال برگر

12500 تومان

گریل چیکن

10000 تومان

هپی میل(جعبه شادی)

14000 تومان
پیش غذا | فست فود مرغ سوخاری ایران

بیگ سالاد

5500 تومان

جانت مرغ

10500 تومان

جانت گوشت

11500 تومان

جانت قارچ

8500 تومان

جانت ژامبون

9500 تومان

پیاز حلقه ای

6000 تومان

ناگت مرغ

8000 تومان

کتف و بال سوخاری

10000 تومان

ناگت میگو

11000 تومان

قارچ سوخاری

6500 تومان

نان سیر

7000 تومان

سالاد فصل

2500 تومان

چیکن سالاد

7500 تومان

سالاد سزار

9000 تومان

سیب زمینی سرخ شده

5000 تومان

سالاد کلم

1500 تومان
نوشیدنی | فست فود مرغ سوخاری ایران

کوکا خانواده

2800 تومان

کوکا قوطی

1500 تومان