پروفایل شما
سبد خرید شما
خالی کردن سبد خرید
مجموع سفارشتومان
مجموع مالیاتتومان

تعداد فودی بن سفارشعدد

فست فود مومو مز

زمان سرویس دهیاز ۱۲ ظهر تا ۲۴ شب

تعرفه پیک : برعهده مشتری

قم - ۳۰ متری هنرستان - بین کوچه ۲۰ و ۲۲ فست فود مومو مز

پیتزا خانواده | فست فود مومو مز

سرآشپز

23000 تومان

ویژه مومو

29000 تومان

قارچ و مرغ

28000 تومان

قارچ و گوشت

29000 تومان

میکس

29000 تومان

پپرونی

26000 تومان

رست بیف

32000 تومان

سبزیجات

22000 تومان

یونانی

27000 تومان

مکزیکی

27000 تومان

چیکن رست بیف

30000 تومان

مارگاریتا

22000 تومان

پیتزا جوجه

29000 تومان
پیتزا | فست فود مومو مز

پیتزا رست بیف

16500 تومان

مکزیکی

14000 تومان

چیکن رست بیف

15500 تومان

گوشت و قارچ

15000 تومان

پپرونی

13500 تومان

پیتزا سبزیجات

11000 تومان

پیتزا یونانی

14000 تومان

میکس

15000 تومان

مرغ و قارچ

14000 تومان

پیتزا جوجه

15000 تومان

سرآشپز

12000 تومان

مارگاریتا

11000 تومان

ویژه مومو

15000 تومان
ساندویچ ها | فست فود مومو مز

همبرگر مخصوص

6500 تومان

قارچ برگر

7500 تومان

همبرگر ویژه مومو

9500 تومان

چیز برگر

7500 تومان

ژامبون تنوری

8000 تومان

هات داگ ویژه

7500 تومان

ساندویچ سوپریم

10000 تومان

ساندویچ رست بیف

10000 تومان

چیکن چیزماشروم

10000 تومان

ژامبون سرد

6000 تومان

چیزبرگر با قارچ

8500 تومان

ساندویچ چیکن فیله

10000 تومان

دوبل برگر

12000 تومان

میکس

10000 تومان
سوخاری ها | فست فود مومو مز

مرغ نرمال دوتکه

12000 تومان

استریپس دو تکه

10000 تومان

استریپس سه تکه

13000 تومان

لیوان سوخاری

7000 تومان

قارچ سوخاری

6000 تومان

بال سوخاری

8000 تومان
پیش غذا | فست فود مومو مز

سیب زمینی ویژه

8000 تومان

سیب زمینی

4000 تومان

سالاد سزار

6000 تومان
نوشیدنی | فست فود مومو مز

کوکا قوطی

1500 تومان

کوکا خانواده

2500 تومان

کوکا خانواده

2500 تومان