پروفایل شما
سبد خرید شما
خالی کردن سبد خرید
مجموع سفارشتومان
مجموع مالیاتتومان

تعداد فودی بن سفارشعدد

فست فود مومو مز

زمان سرویس دهیاز ۱۲ ظهر تا ۲۴ شب

تعرفه پیک : برعهده مشتری

قم - ۳۰ متری هنرستان - بین کوچه ۲۰ و ۲۲ فست فود مومو مز

پیتزا خانواده | فست فود مومو مز

سرآشپز

24000 تومان

ویژه مومو

31000 تومان

قارچ و مرغ

30000 تومان

قارچ و گوشت

31000 تومان

میکس

31000 تومان

پپرونی

28000 تومان

رست بیف

36000 تومان

سبزیجات

24000 تومان

یونانی

29000 تومان

مکزیکی

29000 تومان

چیکن رست بیف

34000 تومان

مارگاریتا

24000 تومان

پیتزا جوجه

31000 تومان

استیک

32000 تومان
پیتزا | فست فود مومو مز

پیتزا رست بیف

18000 تومان

مکزیکی

15000 تومان

چیکن رست بیف

17000 تومان

گوشت و قارچ

15500 تومان

پپرونی

14000 تومان

پیتزا سبزیجات

13000 تومان

پیتزا یونانی

14500 تومان

میکس

15500 تومان

مرغ و قارچ

14500 تومان

پیتزا جوجه

16000 تومان

سرآشپز

12000 تومان

مارگاریتا

12000 تومان

ویژه مومو

15000 تومان

پیترا استیک

16000 تومان
ساندویچ ها | فست فود مومو مز

همبرگر مخصوص

7000 تومان

قارچ برگر

8500 تومان

همبرگر ویژه مومو

10000 تومان

چیز برگر

8500 تومان

ژامبون تنوری

8000 تومان

هات داگ ویژه

8000 تومان

ساندویچ سوپریم

10000 تومان

ساندویچ رست بیف

13000 تومان

چیکن چیزماشروم

10000 تومان

ژامبون سرد

6000 تومان

چیزبرگر با قارچ

10000 تومان

ساندویچ چیکن فیله

10000 تومان

دوبل برگر

12000 تومان

میکس

10000 تومان

چیکن قارچ

7000 تومان

چیکن رست مومو مز

13000 تومان
سوخاری ها | فست فود مومو مز

مرغ نرمال دوتکه

14000 تومان

استریپس سه تکه

14000 تومان

قارچ سوخاری

7000 تومان

بال سوخاری

8000 تومان

مرغ کنتاکی نرمال ۴تکه

25000 تومان

استریپس ۵ تکه

22000 تومان

کتف سوخاری

10000 تومان

سیب زمینی سوخاری

6000 تومان
پیش غذا | فست فود مومو مز

سیب زمینی ویژه

8000 تومان

سیب زمینی

5000 تومان

سالاد سزار

7000 تومان

چیپس و پنیر

9000 تومان

سالاد فصل

3000 تومان

سالاد کلم

1500 تومان
نوشیدنی | فست فود مومو مز

کوکا قوطی

1500 تومان

کوکا خانواده

2500 تومان

دلستر قوطی

2000 تومان

دوغ قوطی

2000 تومان

هوفنبرگ شیشه ای

2500 تومان