پروفایل شما
سبد خرید شما
خالی کردن سبد خرید
مجموع سفارشتومان
مجموع مالیاتتومان

تعداد فودی بن سفارشعدد

مگنومیکس

زمان سرویس دهیشب : 20 الی 23

تعرفه پیک : برعهده مشتری

قم - بلوار بوعلی ،قبل از کوچه 7 ، کافه بستنی مگنومیکس

بستنی وانیل | مگنومیکس

پسته،کرنبری،پرک بادام

10000 تومان

پسته،شکلات میوه ای،کنجد

10000 تومان

شکلات توپی،گرانول شکلاتی،کرنبری

10000 تومان

شکلات توت فرنگی،اسمارتیز،پودر نارگیل

10000 تومان

مغز تخمه،کرنبری،گرانول شکلاتی

10000 تومان

اسمارتیز،پسته،شکلات توپی

10000 تومان

میکس مگنوم مخصوص

12000 تومان

آبمیوه مخصوص همراه با بستنی مگنوم

12000 تومان

بستنی با میکس میوه های تازه

12000 تومان
بستنی نسکافه | مگنومیکس

پسته،کرنبری،پرک بادام

10000 تومان

پسته،شکلات میوه ای،کنجد

10000 تومان

شکلات توپی،گرانول شکلاتی،کرنبری

10000 تومان

شکلات توت فرنگی،اسمارتیز،پودر نارگیل

10000 تومان

مغز تخمه،کرنبری،گرانول شکلاتی

10000 تومان

اسمارتیز،پسته،شکلات توپی

10000 تومان

میکس مگنوم مخصوص

12000 تومان

آبمیوه مخصوص همراه با بستنی مگنوم

12000 تومان

بستنی با میکس میوه های تازه

12000 تومان
بستنی شکلات | مگنومیکس

پسته،کرنبری،پرک بادام

10000 تومان

پسته،شکلات میوه ای،کنجد

10000 تومان

شکلات توپی،گرانول شکلاتی،کرنبری

10000 تومان

شکلات توت فرنگی،اسمارتیز،پودر نارگیل

10000 تومان

مغز تخمه،کرنبری،گرانول شکلاتی

10000 تومان

اسمارتیز،پسته،شکلات توپی

10000 تومان

میکس مگنوم مخصوص

12000 تومان

آبمیوه مخصوص همراه با بستنی مگنوم

12000 تومان

بستنی با میکس میوه های تازه

12000 تومان