پروفایل شما
سبد خرید شما
خالی کردن سبد خرید
مجموع سفارشتومان
مجموع مالیاتتومان

تعداد فودی بن سفارشعدد

رستوران نارگل

زمان سرویس دهیاز ۱۲:۳۰ تا ۳:۳۰ ظهر

تعرفه پیک : برعهده مشتری

قم - بیست متری امام حسین - نبش خیابان پاسداران رستوران نارگل

منوی روزانه | رستوران نارگل

زرشک پلو با مرغ

10000 تومان

کشک بادمجان

6000 تومان

میرزا قاسمی

7000 تومان

کوفته بادمجان

8000 تومان

الویه

5000 تومان

چلو خورشت قرمه سبزی

7500 تومان

چلو خورشت قیمه

7500 تومان
ویژه شنبه | رستوران نارگل

کتلت

6000 تومان

عدس پلو

7500 تومان
ویژه یکشنبه | رستوران نارگل

کباب سینی

15000 تومان

دلمه برگ مو

10000 تومان

دلمه فلفل

6000 تومان
ویژه دوشنبه | رستوران نارگل

مرغ شکم پر

20000 تومان

چلو خورشت فسنجان با گوشت

9000 تومان
ویژه سه شنبه | رستوران نارگل

لوبیا پلو

8500 تومان

فیله مرغ

7000 تومان
ویژه چهارشنبه | رستوران نارگل

کوفته تبریزی

10000 تومان

شیرین پلو با مرغ

13000 تومان
ویژه پنج شنبه | رستوران نارگل

خورشت بادمجان با مرغ

12000 تومان

ماکارانی

7000 تومان
پیش غذا | رستوران نارگل

زیتون پرورده

2000 تومان

ماست

2000 تومان

سالاد

3000 تومان

ترشی

1500 تومان
منوی شربت | رستوران نارگل

شربت مخصوص نارگل

3000 تومان
نوشیدنی | رستوران نارگل

دوغ خانواده

3800 تومان

کوکا قوطی

1500 تومان

کوکا خانواده

2780 تومان

دوغ یک نفره

1000 تومان

ایستک قوطی

1800 تومان

ایستک خانواده

2800 تومان

فانتا قوطی

1500 تومان

اسپرایت قوطی

1500 تومان

میرندا لیموناد

3000 تومان