پروفایل شما
سبد خرید شما
خالی کردن سبد خرید
مجموع سفارشتومان
مجموع مالیاتتومان

تعداد فودی بن سفارشعدد

نان و شیرینی دی

زمان سرویس دهیاز 12:۰۰ تا ۲۳ شب

تعرفه پیک : برعهده مشتری

قم - باجک1 ، روبه روی بیمارستان کامکار نان و شیرینی دی

خشک | نان و شیرینی دی

نان روغنی نباتی

11000 تومان

نان روغنی کره ای

13000 تومان

نان روغنی کنجدی

16000 تومان

نان روغنی حیوانی

14500 تومان

نان جو ( خالص )

11000 تومان

کیک شکری

9000 تومان

کیک یزدی

9000 تومان

سپه سالار

10000 تومان

کسمه مخصوص

18000 تومان

کسمه زیتونی

12000 تومان

کسمه زعفرانی

11000 تومان

کسمه حیوانی

12000 تومان

پای سیب

11000 تومان