پروفایل شما
سبد خرید شما
خالی کردن سبد خرید
مجموع سفارشتومان
مجموع مالیاتتومان

تعداد فودی بن سفارشعدد

نان

زمان سرویس دهیظهر : 12 تا 15:30 شب : 18 تا 23

تعرفه پیک : برعهده رستوران

قم - بلوارآزادی ، بلوار 22 بهمن ، نانوایی عالی قاپو نان

نان | نان

تافتون

700 تومان