پروفایل شما
سبد خرید شما
خالی کردن سبد خرید
مجموع سفارشتومان
مجموع مالیاتتومان

تعداد فودی بن سفارشعدد

هتل استقلال

زمان سرویس دهیظهر : 12 تا 23

تعرفه پیک : برعهده مشتری

قم - 55 متری عمار یاسر هتل استقلال

رزرو سلف ، شام پنجشنبه ساعت 20:30 الی 21:30 | هتل استقلال

بزرگسال(بالای ۱۲ سال)

45000 تومان

خردسال (بین ۵ الی ۱۲ سال)

23000 تومان

کودک(زیر ۵ سال)

0 تومان

تعداد خودرو

تومان
رزرو سلف سرویس نهار جمعه ساعت 13:30 الی 14:30 | هتل استقلال

بزرگسال (بالای ۱۲ سال)

45000 تومان

خردسال(بین ۵ الی ۱۲)

23000 تومان

کودک(زیر ۵ سال)

0 تومان

تعداد خودرو

0 تومان