پروفایل شما
سبد خرید شما
خالی کردن سبد خرید
مجموع سفارشتومان
مجموع مالیاتتومان

تعداد فودی بن سفارشعدد

فست فود چیتر چیکن

زمان سرویس دهیاز ۱۲ ظهر تا ۲۴ شب

تعرفه پیک : برعهده مشتری

قم - ۴۵ متری صدوق بین کوچه ۵۵ و ۵۷ فست فود چیتر چیکن

پیتزا | فست فود چیتر چیکن

گوشت و قارچ

23000 تومان

پیتزا یونانی

19000 تومان

پیتزا چیتر

22000 تومان

پیتزا چانو

24000 تومان

پیتزا وجی

20000 تومان

پیتزا سوپریم

21000 تومان

پیتزا هالوپپر

20000 تومان

پیتزا چیتر میکس

25000 تومان
پیتزا آمریکایی | فست فود چیتر چیکن

پیتزا گوشت و قارچ

21000 تومان

پیتزا سوپریم

19000 تومان

پیتزا وجی

18000 تومان

پیتزا میکس چیتر

23000 تومان

پیتزا رست بیف

21500 تومان

پیتزا چانو

22000 تومان

پیتزا چیتر

20000 تومان

پیتزا هالوپپر

18000 تومان
ساندویچ ها | فست فود چیتر چیکن

ساندویچ گریل چیکن

12000 تومان

مکزیکن برگر

13000 تومان

ماکسی ماشروم برگر

17500 تومان

ماشروم برگر

12500 تومان

ماکسی برگر

17500 تومان

ساندویچ چیتر رول

10000 تومان

ساندویچ سوپریم

14000 تومان

ساندویچ چیکن فیله

13500 تومان

مگا چیتر برگر

16000 تومان

چیتر برگر

12000 تومان

ساندویچ چیتر چیکن

13500 تومان

چیز برگر

12500 تومان
سوخاری ها | فست فود چیتر چیکن

لایت چیتر نرمال

16000 تومان

فراید چیتر نرمال

20000 تومان

چیکن استریپس نرمال

19000 تومان

سوپر وینگز

15000 تومان

چیترلقمه

7500 تومان

لایت چیتر اسپایسی

16000 تومان

لایت چیتر میکس

16000 تومان

فراید چیتر اسپایسی

20000 تومان

فراید چیتر میکس

20000 تومان

چیکن استریپس اسپایسی

19000 تومان

مرغ نرمال دوتکه

16000 تومان
منوی ویژه چیتر چیکن | فست فود چیتر چیکن

جامبو چیکن نرمال

58000 تومان

ماکسی چیکن نرمال

74000 تومان

ماکسی چیکن اسپایسی

74000 تومان

ماکسی چیکن میکس

74000 تومان

جامبو چیکن اسپایسی

58000 تومان

جامبو چیکن میکس

58000 تومان

ماکسی وینگ

55000 تومان

جامبو وینگ

27500 تومان

چیتر پلاس

30000 تومان

میکس فراید

29500 تومان
پیش غذا | فست فود چیتر چیکن

بال سوخاری

15000 تومان

سالاد چیتر

12500 تومان

سالاد یاچی

9000 تومان

سالاد اسفناج

10000 تومان

بلال شیرین

6000 تومان

چیترپاپ کورن

7500 تومان

چیکن فرایز

7500 تومان

سیب زمینی

6000 تومان

سالاد کلم

2000 تومان

قارچ سوخاری

7500 تومان

پیاز سوخاری

7000 تومان
نوشیدنی | فست فود چیتر چیکن

کوکا خانواده

2600 تومان

میراندا قوطی

1500 تومان

کوکا قوطی

1500 تومان

کوکا خانواده

2600 تومان