پروفایل شما
سبد خرید شما
خالی کردن سبد خرید
مجموع سفارشتومان
مجموع مالیاتتومان

تعداد فودی بن سفارشعدد

رستوران کبابسرای بین المللی ۱۹

زمان سرویس دهی ظهر ۱۲ تا ۱۲ شب

تعرفه پیک : برعهده مشتری

قم - خیابان انقلاب بین کوچه ۲۰ و ۲۲ رستوران کبابسرای بین المللی ۱۹

غذاهای ایرانی(خوراک) | رستوران کبابسرای بین المللی ۱۹

کوبیده ایرانی

10000 تومان

جوجه کباب مخصوص

7000 تومان

لقمه جوجه مخصوص

9000 تومان

چنجه مخصوص

15000 تومان

برگ مخصوص

18000 تومان

کباب شیشلیک

29000 تومان

کباب حلزونی

15000 تومان

کباب دورو

17000 تومان

کباب بختیاری

17000 تومان

کتف و بال

6500 تومان

کوبیده مرغ

8000 تومان

ساندویچ کباب

5000 تومان

کباب لقمه مخصوص

11000 تومان

کباب میکس مخصوص

11000 تومان
غذای بین المللی(خوراک) | رستوران کبابسرای بین المللی ۱۹

کباب عراقی

12000 تومان

کباب سوریه ای

14000 تومان

کباب اردنی

14000 تومان

کباب لبنانی

14000 تومان

کباب لیبی

14000 تومان

کباب پاکستانی

14000 تومان

کباب چنجه عراقی

16000 تومان

چارکل چیکن

13000 تومان
نان | رستوران کبابسرای بین المللی ۱۹

نان سنتی

1000 تومان

نان سنتی کنجدی

1500 تومان
پیش غذا | رستوران کبابسرای بین المللی ۱۹

سیب زمینی سرخ شده

3000 تومان

سوپ

3000 تومان

ماست موسیر

1000 تومان

زیتون پرورده

2000 تومان

زیتون شور

2500 تومان

گوجه ذغالی

1500 تومان

پیاز ذغالی

1500 تومان

فلفل ذغالی

1500 تومان
نوشیدنی | رستوران کبابسرای بین المللی ۱۹

دوغ کوچک

1000 تومان

نوشابه کوچک

1000 تومان

نوشابه قوطی

1500 تومان

نوشابه خانواده

2500 تومان

دوغ خانواده سنتی

4000 تومان

دوغ خانواده عالیس

3500 تومان

آب معدنی کوچک

1000 تومان

آب معدنی بزرگ

1500 تومان