پروفایل شما
سبد خرید شما
خالی کردن سبد خرید
مجموع سفارشتومان
مجموع مالیاتتومان

تعداد فودی بن سفارشعدد

رستوران کترینگ دیزی قنبید

زمان سرویس دهیناهار : 12:50 الی 14:45 شام : 19:45 الی 22:45

تعرفه پیک : برعهده مشتری

قم - انسجام ، ابتدای عدالت 6 ، رستوران کترینگ دیزی قنبید

سرویس | رستوران کترینگ دیزی قنبید

سرویس یک نفره

1500 تومان
دیزی تک نفره | رستوران کترینگ دیزی قنبید

دیزی اصیل(یک نفره)

13000 تومان

دیزی قنبید(یک نفره)

13000 تومان

دیزی هویج برگه(یک نفره)

13000 تومان

دیزی یخنی بادمجون(یک نفره)

14000 تومان

دیزی بزباش(یک نفره)

13000 تومان
دیزی دو نفره | رستوران کترینگ دیزی قنبید

دیزی اصیل(دو نفره)

24000 تومان

دیزی قنبید(دو نفره)

24000 تومان

دیزی هویج برگه(دو نفره)

24000 تومان

دیزی یخنی بادمجون(دو نفره)

26000 تومان

دیزی بزباش(دو نفره)

24000 تومان
خانگی | رستوران کترینگ دیزی قنبید

کشک بادمجون تنوری

8000 تومان

میرزا قاسمی تنوری

8000 تومان

پک کله جوش مخصوص

8000 تومان

سینی دلمه مخصوص

11000 تومان
پیش غذا | رستوران کترینگ دیزی قنبید

ماست موسیر

1000 تومان

ماست خیار

1500 تومان

سالاد شیرازی

1500 تومان

ترشی

1000 تومان

زیتون پرورده ویژه

2500 تومان
نوشیدنی | رستوران کترینگ دیزی قنبید

آب معدنی کوچک

500 تومان

آب معدنی بزرگ

1000 تومان

دوغ تک نفره سنتی

1000 تومان

دوغ خانواده سنتی

3000 تومان

دلستر قوطی هوفنبرگ

2000 تومان