پروفایل شما
سبد خرید شما
خالی کردن سبد خرید
مجموع سفارشتومان
مجموع مالیاتتومان

تعداد فودی بن سفارشعدد

هتل استقلال

زمان سرویس دهیظهر : 12 تا 23

تعرفه پیک : برعهده مشتری

قم - 55 متری عمار یاسر هتل استقلال

رزرو سلف ، شام پنجشنبه ساعت 20:30 الی 21:30 | هتل استقلال

تومان
رزرو سلف سرویس نهار جمعه ساعت 13:30 الی 14:30 | هتل استقلال

تومان