پروفایل شما
سبد خرید شما
خالی کردن سبد خرید
مجموع سفارشتومان
مجموع مالیاتتومان

تعداد فودی بن سفارشعدد

فست فود کتلت کاکو

زمان سرویس دهیظهر : 12 الی 15 شب : 17 الی 23:30

تعرفه پیک : برعهده مشتری

قم - 20 متری امام حسین خیابان مفتح جنوبی نبش کوچه 3 فست فود کتلت کاکو

ساندویچ کتلت | فست فود کتلت کاکو

رویال کتلت

7000 تومان

کتلت اعیانی

10000 تومان

کتلت برگر

9200 تومان

کتلت

6500 تومان

چیز کتلت

5300 تومان

کتلت ویژه

5300 تومان

کتلت شیرازی

3500 تومان
ساندویچ ها | فست فود کتلت کاکو

فیله مرغ ویژه

8300 تومان

فیله مرغ

6600 تومان

مخصوص سرآشپز

10900 تومان

رست بیف

10500 تومان
برگر | فست فود کتلت کاکو

همبرگر مخصوص

6900 تومان

چیز برگر

8000 تومان

قارچ برگر

8800 تومان

دوبل برگر

11200 تومان

رویال برگر

10600 تومان

همبرگر با گوشت خالص گوسفندی

7900 تومان
نوشیدنی | فست فود کتلت کاکو

نوشابه خانواده

2800 تومان

نوشابه قوطی

1500 تومان