پروفایل شما
سبد خرید شما
خالی کردن سبد خرید
مجموع سفارشتومان
مجموع مالیاتتومان

تعداد فودی بن سفارشعدد

فست فود یاسر

زمان سرویس دهیاز ۱۱:۳۰ ظهر تا ۲۳:۳۰ شب

تعرفه پیک : برعهده مشتری

قم - شهرک قدس - نبش میدان سوم (مولوی) فست فود یاسر

ساندویچ ها | فست فود یاسر

فیله سوخاری

10000 تومان

بانی چیکن

10000 تومان

ناپولی

undefined تومان

یاسر برگر

13000 تومان

همبرگر مخصوص

10000 تومان

ژامبون گوشت

8500 تومان

ژامبون مرغ

تومان

ساندویچ چیکن

10000 تومان

ژامبون تنوری مرغ

undefined تومان

ژامبون تنوری گوشت

10000 تومان

چیز برگر

11000 تومان

هات داگ

تومان
پیتزاهای مخصوص یاسر (دو نفره) | فست فود یاسر

رست بیف

35000 تومان

بوقلمون

31000 تومان

پالرمو

33000 تومان

بولونا

32000 تومان
پیتزا خانواده | فست فود یاسر

قارچ و مرغ

39000 تومان

میکس

41000 تومان

یونانی

37000 تومان

مخلوط

36000 تومان

قارچ و گوشت

41000 تومان

مخصوص

35000 تومان

پپرونی

37000 تومان

سبزیجات

33000 تومان
پیتزا دو نفره | فست فود یاسر

مخصوص

26000 تومان

قارچ و پنیر

22000 تومان

میکس

30000 تومان

مخلوط

27000 تومان

قارچ و گوشت

30000 تومان

یونانی

27000 تومان

پیتزا قارچ و مرغ

29000 تومان

پپرونی

27500 تومان

سبزیجات

23000 تومان
پیتزا یک نفره | فست فود یاسر

میکس

17000 تومان

مخصوص

15000 تومان

پیتزا مخلوط

15500 تومان

پیتزا قارچ و مرغ

16000 تومان

پیتزا قارچ و گوشت

17000 تومان

یونانی

16000 تومان

پپرونی

16000 تومان

سبزیجات

13000 تومان

قارچ و پنیر

12500 تومان
سوخاری ها | فست فود یاسر

استریپس چهار تکه

17500 تومان
پیش غذا | فست فود یاسر

سیب زمینی و قارچ سوخاری

8000 تومان

سیب زمینی سرخ شده

5000 تومان

نان سیر

4000 تومان

قارچ سوخاری

8000 تومان
نوشیدنی | فست فود یاسر

آب انگور سفید تاک

1500 تومان

آب انگور قرمز تاک

1500 تومان

هوفنبرگ بلوبری

2500 تومان

هوفنبرگ موهیتو

2500 تومان

هوفنبرگ پرتقال

2500 تومان

سون آپ قوطی

1500 تومان

زیرو قوطی

1500 تومان

دوغ قوطی

1500 تومان

کوکا خانواده

2800 تومان

کوکا قوطی

1500 تومان

کوکا خانواده

2800 تومان