پروفایل شما
سبد خرید شما
خالی کردن سبد خرید
مجموع سفارشتومان
مجموع مالیاتتومان

تعداد فودی بن سفارشعدد

فست فود یاسر

زمان سرویس دهیاز ۱۱:۳۰ ظهر تا ۲۳:۳۰ شب

تعرفه پیک : برعهده رستوران

قم - شهرک قدس - نبش میدان سوم (مولوی) فست فود یاسر

ساندویچ ها | فست فود یاسر

فیله سوخاری

8500 تومان

بانی چیکن

9500 تومان

ناپولی

7500 تومان

یاسر برگر

11500 تومان

همبرگر مخصوص

9000 تومان

ژامبون گوشت

8000 تومان

ژامبون مرغ

8000 تومان

ساندویچ چیکن

9000 تومان

ژامبون تنوری مرغ

9500 تومان

ژامبون تنوری گوشت

9500 تومان

چیز برگر

10000 تومان

هات داگ

9500 تومان
پیتزاهای مخصوص یاسر (دو نفره) | فست فود یاسر

رست بیف

33000 تومان

بوقلمون

29000 تومان

پالرمو

31000 تومان

بولونا

30000 تومان
پیتزا خانواده | فست فود یاسر

قارچ و مرغ

36000 تومان

میکس

38000 تومان

یونانی

33000 تومان

مخلوط

32000 تومان

قارچ و گوشت

37000 تومان

مخصوص

31000 تومان

پپرونی

33000 تومان

سبزیجات

21000 تومان
پیتزا دو نفره | فست فود یاسر

مخصوص

23000 تومان

قارچ و پنیر

20000 تومان

میکس

28000 تومان

مخلوط

24000 تومان

قارچ و گوشت

27500 تومان

یونانی

24000 تومان

پیتزا قارچ و مرغ

27000 تومان

پپرونی

24500 تومان

سبزیجات

21000 تومان
پیتزا یک نفره | فست فود یاسر

میکس

16000 تومان

مخصوص

13000 تومان

پیتزا مخلوط

13500 تومان

پیتزا قارچ و مرغ

15000 تومان

پیتزا قارچ و گوشت

16000 تومان

یونانی

14000 تومان

پپرونی

14000 تومان

سبزیجات

12000 تومان

قارچ و پنیر

11500 تومان
سوخاری ها | فست فود یاسر

استریپس چهار تکه

15500 تومان
پیش غذا | فست فود یاسر

سیب زمینی و قارچ سوخاری

7500 تومان

سیب زمینی سرخ شده

4000 تومان

سالاد فصل خانواده

7000 تومان

سالاد فصل مخصوص

4000 تومان

نان سیر

3000 تومان

قارچ سوخاری

7000 تومان
نوشیدنی | فست فود یاسر

آب انگور سفید تاک

1500 تومان

آب انگور قرمز تاک

1500 تومان

هوفنبرگ بلوبری

2500 تومان

هوفنبرگ موهیتو

2500 تومان

هوفنبرگ پرتقال

2500 تومان

سون آپ قوطی

1500 تومان

زیرو قوطی

1500 تومان

دوغ قوطی

1500 تومان

کوکا خانواده

2500 تومان

کوکا قوطی

1500 تومان

کوکا خانواده

2500 تومان