پروفایل شما
سبد خرید شما
خالی کردن سبد خرید
مجموع سفارشتومان
مجموع مالیاتتومان

تعداد فودی بن سفارشعدد

رستوران خضرا

زمان سرویس دهیاز ۱۲ تا ۱۵:۳۰ ظهر از ۱۹ تا ۲۲ شب

تعرفه پیک : برعهده رستوران

قم - ۴۵ متری صدوق - بین کوچه ۴۳ و ۴۵ رستوران خضرا

چلوکباب ها | رستوران خضرا

چلو جوجه کباب معمولی

8500 تومان

چلو کباب میکس

12500 تومان

چلو جوجه کباب مخصوص (فیله)

13000 تومان

چلو کباب کوبیده ویژه

12000 تومان

چلو میکس مخصوص

14000 تومان
چلو خورشت ها | رستوران خضرا

چلو خورشت فسنجان

7500 تومان

چلو خورشت قرمه سبزی

6500 تومان

چلوخورشت قیمه سیب زمینی

6500 تومان
خوراک ها | رستوران خضرا

کباب لقمه

5500 تومان

جوجه کباب معمولی

5500 تومان

کباب میکس

9500 تومان

جوجه کباب مخصوص (فیله)

10000 تومان

کباب کوبیده ویژه

9000 تومان

میکس مخصوص

11000 تومان

کباب میکس

9500 تومان
سرویس | رستوران خضرا

قاشق و چنگال یکبار مصرف

0 تومان
ویژه مهمانی ها (سفارش بالای ۵۰ عدد) | رستوران خضرا

چلو کباب کوبیده ویژه

11000 تومان

چلوکباب لقمه

7500 تومان

چلو جوجه کباب معمولی

8000 تومان

چلو کباب میکس

11500 تومان

چلو جوجه کباب مخصوص (فیله)

12000 تومان

چلو میکس مخصوص

12500 تومان

چلوخورشت قیمه سیب زمینی

6000 تومان

چلو خورشت قرمه سبزی

6000 تومان

چلو خورشت فسنجان

7000 تومان
پیش غذا | رستوران خضرا

ماست موسیر

1000 تومان
نوشیدنی | رستوران خضرا

کوکا قوطی

1500 تومان

کوکا خانواده

2500 تومان

کانادا پرتقالی

1400 تومان

آب معدنی اکساب

1000 تومان

کانادا کولا

1400 تومان

زیرو خانواده

2500 تومان

زیرو قوطی

1500 تومان

فانتا قوطی

1500 تومان

کوکا خانواده

2500 تومان